7.2.2018

ČASTÉ OTÁZKY U POHOVORU

Otázky zaměstnavatelů

Otázek, na které se Vás mohou zeptat je mnoho, není možné se na všechny připravit. Čekejte proto i nečekané :-).

 

Nejčastěji používané otázky:

 • Povězte nám něco o sobě.

Velmi důležitá otázka, která může tazateli mnoho napovědět. Často se s ní setkáte hned v úvodu pohovoru. První dojem, kterým na tazatele zapůsobíte, může mít velký vliv na konečné rozhodnutí o přijetí či nepřijetí. Odpověď by neměla přesáhnout pět minut. Začít můžete třeba tím, jakou máte kvalifikaci a jaká zajímavá zaměstnání jste v životě vykonával/a. Při tom se můžete držet struktury vašeho životopisu, kde jsou uvedeny ty nejdůležitější body. Nezacházejte do přílišných detailů, tazatel se v případě zájmu na podrobnosti zeptá sám.

 

 • Co víte o naší společnosti?
 • Jakou práci hledáte, resp. jaká je Vaše představa o pozici, na kterou se hlásíte?
 • Proč se ucházíte o zaměstnání právě u nás?

Tazatel bude očekávat odpověď, ze které pozná, že jste na otázku připraveni a nebudete o odpovědi dlouho přemýšlet. Pokud jste na pohovor dobře připraveni, měli byste znát hodnoty firmy, její poslání, plány rozvoje a produkty. Použijte těchto znalostí a popište, jak jsou vaše ambice a cíle podobné těm firemním a jak byste se rád zapojil do týmu. Nikdy neříkejte větu: „Prostě potřebuji práci”

 

 • Co vidíte jako svůj největší přínos pro naši společnost?
 • Proč bychom právě vás měli vybrat na tuto pozici?

Co vás činí jedinečnými a v čem spočívají vaše silné stránky? Podle popisu pracovního místa v inzerátu byste měli být schopni určit, co se od nového zaměstnance očekává. „Mám jedinečnou kombinaci dobrých technických dovedností a schopnosti budovat dlouhodobé vztahy se zákazníky” – dobrá úvodní věta, kterou by měl následovat konkrétní příklad z vaší minulé kariéry nebo životní situace. Uveďte také největší přínos, jaký jste měl pro předchozího zaměstnavatele, a zakončete např. „Pokud dostanu příležitost, mohl bych podobných úspěchů dosáhnout i ve vaší společnosti.”

 

 • Uveďte tři své vlastnosti, které považujete za kladné a tři, které chcete změnit.

Vyberte své tři hlavní charakteristiky vhodné pro danou práci. Potom u každé uveďte situaci nebo situace, kdy jste danou „silnou stránku” zúročili v předchozím zaměstnání nebo v jiné životní situaci. Může jít o měřitelné vlastnosti, jako je znalost konkrétního programovacího jazyka, nebo o méně hmatatelné, jako například dobrá schopnost organizace práce nebo lidí. Pokud nevíte kde začít, podívejte se na znění pracovního inzerátu. Tam obvykle najdete seznam požadovaných vlastností a schopností.

 Obávanou otázku na slabé stránky nejlépe vyřešíte, když uvedete příklad, kdy jste některou svou slabší stránku nebo nedostatek napravili, nebo alespoň učinili kroky k nápravě. Pokud například neovládáte některý programovací jazyk tak, jak byste mohli, uveďte to jako svou slabinu. Tazateli ale zároveň řekněte, jakých jste se účastnili vzdělávacích kurzů, kolik času jste strávili studiem mimo pracovní dobu a jakých jste dosáhli zlepšení. Vaše snaha tak může být nakonec vnímána jak pozitivum. Naopak nikdy neříkejte něco jako „O žádných slabinách nevím” – to vám tazatel jen těžko bude věřit, nebo „Mám sklony pracovat až příliš tvrdě” – to zas bývá považováno za vyhýbání se otázce.

 

 • Co očekáváte od změny místa, proč/jak jste odešel z předchozího zaměstnání?
 • Jaké máte profesní cíle pro příštích 5 nebo 10 let?

Nejlepší je začít mluvit o krátkodobých a dlouhodobých cílech. Mluvte o práci, kterou byste chtěli dělat a také o krocích, které k tomu budete muset učinit. Samozřejmě je sem třeba nějakým způsobem začlenit pozici, o kterou se ucházíte. Ukažte zaměstnavateli, že máte ambice, a že jste odhodláni využít každého svého zaměstnání ke zvýšení kvalifikace a tím se přiblížit tam kam se chcete dostat.

 

Další možné otázky

 • Dělal jste už někdy práci, o kterou se ucházíte?
 • Jak vaše vzdělání koresponduje s požadavky na pozici?
 • Jaká byla vaše pracovní náplň a zodpovědnosti v posledním zaměstnání?
 • Jak vypadal váš typický pracovní den?
 • Kdy byste případně mohl/a nastoupit?
 • Co jste dělal, když jste byl/a nezaměstnaný/á?

 

Otázky uchazečů o pracovní pozici

V druhé polovině pohovoru se personalista může uchazeče zeptat: máte na nás nějaké otázky? Úkol: získejte co nejvíce informací všeho druhu o zaměstnavateli a budoucím zaměstnání. Je dobré si několik dotazů připravit předem:

 • Jaká je konkrétní náplň mé práce?
 • Jaké jsou klíčové dovednosti úspěšné práce na této pozici, co očekáváte od kandidáta na tuto pozici?
 • Jedná se o nově vytvořenou pozici?
 • Jaké se k této pozici vztahují pravomoce a zodpovědnosti?
 • Jaké jsou možnosti kariérního postupu a vzdělávání?
 • Jakým způsobem jsou zaměstnanci na této pozici hodnoceni?
 • Kdy je předpokládaný nástup?
 • Jaké jsou plány a vize Vaší společnosti?