2.2.2018

MOTIVAČNÍ DOPIS – ZÁSADY

Základní zásady:

 • Přiměřeně stručný (nepište slohové cvičení, neb v jednoduchost je krása a méně znamená někdy více J) – doporučený max. rozsah A4
 • Obsah musí zaujmout, vyvarujte se klišé. Hned první odstavec by měl obsahovat konkrétní důvod, proč píšete a vzbudit pozornost adresáta.
 • Pro každou pracovní nabídku, o kterou usilujete, napište originální průvodní dopis. Jeho obsah sestavte na míru dané firmě a dané pozici.
 • Text by měl být stručný a jasný. V každém případě bez pravopisných chyb. Pozor na překlepy!
 • Nebuďte familiérní ani podlézaví. Buďte sebevědomí, ale ne arogantní. Nepište motivační dopis v negativním tónu.
 • Dopis adresujte pokud možno konkrétní osobě.
 • Zájem o sebe zvýšíte, pokud v průvodním dopise šikovně zmíníte osobu, kterou váš potenciální zaměstnavatel zná.
 • Než dopis odešlete, přečtěte si jej „očima zaměstnavatele“.
 • Neuvádějte informace, které si zaměstnavatel přečte v životopisu, nebo které jsou klišé a obecné – spíše se zaměřte na zkušenosti a dovednosti, které můžete zaměstnavateli nabídnout a které zvýší jeho motivaci vás pozvat k osobnímu pohovoru.

 

Co je možné/vhodné vynechat:

 • Cokoliv, co by vás předem mohlo vyřadit z výběrového řízení.
 • Informace, které nejsou relevantní (např. o tom, že jste byli dlouhodobě nemocní, teď už se ale cítíte fit a v pohodě J).
 • Také není důležité psát o své rodině.