7.2.2018

POZVÁNKA NA POHOVOR

Pozvání

 • Může přijít e-mailem nebo telefonicky – buďte proto připraveni na obě varianty (představujte se celým jménem, nezapomeňte na podzrav „Dobrý den, Martin Karásek u telefonu“ na místo „Zdravim, tady Karásek“ nebo ještě hůře „Slyšim“ J).
 • Mějte přehled, kam a do jaké firmy (popř. na jako pozici) jste se hlásili. Mějte při ruce základní data a důležité skutečnosti, na které se Vás mohou zeptat (při telefonním rozhovoru je obtížné si vše vybavit, nejste-li připraveni).
 • Nepůsobí dobře, když při telefonickém hovoru teprve zjišťujete, o co se jedná – ten s kým hovoříte, si může udělat a jednoduchý a pro vás nelichotivý závěr.
 • Čas a místo pohovoru, který vám zaměstnavatel nabídne, je vhodné akceptovat. Každý pochopí, pokud máte něco neodkladného, pokud si však vymýšlíte příliš, může ztratit o setkání s Vámi zájem.
 • Hlídejte, zda máte volnou e-mailovou schránku, pokud se zaměstnavateli vrátí e-mail jako nedoručitelný, je pravděpodobné, že se Vás již nepokusí kontaktovat znovu.

 

Hlavní zásady

 • Buďte připravení na nečekané
  • Celé výběrové řízení může být např. vedeno v angličtině
  • Může vás být pozváno více najednou
  • U pohovoru na straně zaměstnavatele může být více osob
 • Připravte se na možnost vícekolového výběrového řízení
 • Mějte na paměti, že jde pouze o výběrové řízení, ne o život J

 

Co je možné vynechat

 • To, na co se nezeptají, při prvním pohovoru není nutné uvádět úplně všechno.

 

Čeho se vyvarovat

 • Vyvarujte se jakkoliv polemizovat nebo se hádat s tím, kdo klade otázky.
 • Máte samozřejmě právo říct, že nesouhlasíte, jednejte ovšem diplomaticky.
 • Pamatujte, že i nepříjemná zpráva se dá říct tak, aby druhého nepopudila.