2.2.2018

RADY PRO ABSOLVENTY

Vypište co nejvíce informací, které popisují vaše praktické zkušenosti získané během studia.

Vzpomeňte si na třídní projekty, seminární práce, absolvované praxe, školní výzkumy.

Uveďte studium v zahraničí, speciální vzdělávací programy, odborné prezentace. Popište téma své diplomové práce.

 

Zmiňte ocenění ve školní nebo odborné soutěži, za výborné studijní výsledky apod.

Uveďte působení ve školním výboru, podíl na výuce studentů a podobné činnosti.

Pojmenujte zkušenosti, které jste získali jako dobrovolníci (příklad: jako vedoucí dětského tábora jsem vedl tým dospělých vedoucích, plánoval a organizoval aktivity, sháněl pro organizaci finanční prostředky apod.)