2.2.2018

ŽIVOTOPIS – KROK ZA KROKEM

Osobní údaje

 • Napište jméno a příjmení, kontaktní adresu, telefonické spojení, adresu  e-mailu – u každého údaje pouze jednu informaci.
 • Je zvykem uvádět rovněž datum narození (ovšem není nutné – bez obav můžete vynechat), případně národnost, pokud je jiná než česká. Někdo připojuje i rodinný stav a počet dětí. Tyto údaje jsou ale nepovinné a spíše se nedoporučují.
 • Chcete-li, do hlavičky životopisu můžete vložit fotografii. Zapomeňte ale na snímky z dovolené či s domácími mazlíčky. Nejvhodnější fotografie bude ta, která působí neutrálně a nijak vyzývavě. Pro tento účel nic nezkazíte klasickou portrétovou fotografií.

Pracovní zkušenosti

 • Tato část CV je jednou z nejdůležitějších. Pracovní zkušenosti seřaďte chronologicky od nejnovějších po nejstarší.
 • U všech zkušeností vypište název zaměstnavatele a název pracovní pozice, kterou jste zastávali. U jednotlivých pozic napište měsíc a rok nástupu a odchodu.
 • Popište svou činnost na každé pozici: za co jste zodpovídali, co patřilo k vašim běžným i zvláštním úkolům, jakých výsledků jste dosáhli.
 • CV bude působit mnohem lépe, pokud uvedete konkrétní údaje, například počet lidí v týmu, který jste vedli, dosažený obrat z vašeho prodeje, počet získaných zákazníků, procenta zvýšení zisku…

Vzdělání

 • Uveďte nejvyšší dosažené vzdělání. Základní školu nepište.
 • Jak v CV popsat studium: název školy, obor studia, získaný titul + případně rok dokončení (není povinný údaj).
 • Poté vypište ostatní absolvované formy studia (kurzy a školení). Uveďte název instituce, která vzdělávání organizovala, dobu trvání a zda studium bylo zakončeno zkouškou.
 • Pokud jste ještě na škole, uveďte předpokládanou dobu jejího zakončení.

Další schopnosti

 • V této části shrňte vaše dovednosti a znalosti: jazykové, počítačové, ale i jiné. Můžete zmínit také  některé osobnostní charakteristiky. Vyberte to, co by se vašemu potenciálnímu zaměstnavateli mohlo zdát přínosné (například ŘP).
 • Vyjmenujte další výrazné pracovní úspěchy, zahraniční stáže nebo konference, vědecké práce nebo publikační činnosti, různá ocenění, ale i svá hobby, pokud usoudíte, že by mohly personalistu zaujmout.

Reference

 • Nepište nic o referencích, pokud nebyly předem požadovány – bude-li daný zaměstnavatel chtít informace od vašich dřívějších zaměstnavatelů, dá vám to vědět předem, případně si je vyžádá později.
 • Rozhodně proto u každé pozice ve svém životopisu nepište větu: „Reference na vyžádání“.