31.1.2018

ŽIVOTOPIS – ZÁSADY

Udělejte CV co nejpřehlednější – personalista věnuje vašemu životopisu nejprve zběžný pohled v délce maximálně 20 vteřin. Některému náboráři dokonce stačí jen 3 vteřiny. Za tu dobu by měl dojít k názoru, že vaše CV stojí za bližší prostudování. Neuvádějte příliš mnoho kontaktů – stačí jeden telefon a e-mail, případně odkaz na osobní webové stránky.

 

Základní principy:

CV musí zaujmout na první pohled – dbejte na přehlednost a grafickou úpravu životopisu. Můžete zvolit netradiční grafiku i fonty, pokud zachováte vkusnost a čistotu stylu.

CV není slohové cvičení – text musí být strukturovaný. Neměl by mít víc než dvě strany, ale se stručností to ani nepřehánějte. Nevynechávejte žádné pracovní zkušenosti či pozice. Pryč je doba, kdy se životopis psal jako příběh ve větách, v dnešní době je nejvhodnější formou psát heslovitě, v odrážkách.

Žádné pravopisné chyby – v životopise nesmí být pravopisné chyby. I stylisticky musí být vaše CV v pořádku – nejsou přípustné žádné hovorové výrazy, zato je žádoucí odborná terminologie nebo zkratky, které jsou důkazem, že se v oboru vyznáte. Se zkratkami ovšem opatrně – co je jasné Vám, ostatní nemusí pochopit. Mělo by se tedy jednat o obecně známé zkratky.

Pravdu a nic než pravdu – hodně lidí podléhá nutkání si své CV poněkud „vylepšit“: tu poopravit datum nástupu do práce, tu některé zaměstnání zamlčet. A rázem je tu životopis zcela odlišný od toho, který personální agentura nebo firma obdržela od téhož uchazeče před několika měsíci. Pokud si toho personalista všimne, hodnotí to jako neseriózní chování.

Na fráze zapomeňte – když popisujete svou pracovní náplň, místo otřepaných formulací „zodpovědnost za“ nebo „flexibilní, komunikativní“ napište konkrétně, co jste skutečně dělali, čeho jste dosáhli, na čem jste pracovali a s jakým výsledkem.

 

Pozor na nepřesnosti – jednotlivé kroky a informace musí navazovat

Tip: Dejte své CV přečíst známým – mohou odhalit to, co vy nevidíte a upozornit vás na nejasnosti či nevhodné formulace. 

 

Co do CV patří a co ne:

Praxe:

Nezačínejte životopis sekcí s názvem „Kariérní cíl“ – na začátek životopisu můžete vložit krátký odstavec, v němž pomocí několika vět shrnete, kdo jste a v čem jste dobří. Můžete jej nazvat například „Profesní profil“. Nepopisujte nicméně své kariérní cíle, ty v této fázi náboráře nezajímají.

Životopis upravujte podle pozice, na kterou se hlásíte a jejího významu. Zavřít dveře do výběrového řízení na nižší pozici vám může i název předchozí pozice, jako je ředitel.

Doplňte náplň práce u každé pozice. Ta, která se nejvíce blíží pracovní pozici, na kterou se hlásíte, si zaslouží více rozepsat, ostatní stačí stručně.

Máte-li delší praxi, zaměřte se jen na posledních 15 let. Pracovní zkušenosti z doby dávno minulé nemají takovou váhu, popřípadě vynechejte nesouvisející praxi.

Důvody odchodu ze zaměstnání – tyto informace do životopisu nepatří, pravděpodobně budou předmětem osobního pohovoru.

 

Vzdělání

Do CV patří pouze nejvyšší dosažené vzdělání. Základní školu nezmiňujte. Současně není třeba uvádět, v jakých letech jste studovali. Uveďte pouze název školy, studovaného oboru či získaného titulu. Méně tím upozorníte na skutečnost, že jste čerství absolventi nebo naopak na to, že se již věkově blížíte důchodu. Nebude patrné ani to, že se již od absolvování školy dále nevzděláváte.

 

Další informace, které do životopisu nepatří

  • výška a váha, důvody odchodů z jednotlivých zaměstnání, jména nadřízených, adresy zaměstnavatelů, výši platů apod.,
  • vyhněte se potenciální diskriminaci – neuvádějte náboženské vyznání ani politickou orientaci,
  • též není nutné uvádět věk, rodinný stav nebo etnický původ,
  • nemusíte přikládat ani svou fotografii – není podmínkou; pokud už se rozhodnete fotografii přiložit, volte nejlépe typ odpovídající průkazové fotografii – vyhněte se volnočasovým fotografiím, fotografiím z dovolené nebo pláže.